Information om udbud

Titel:
UCA 17/071 - Medieovervågning, medieanalyse og beslægtede tjenesteydelser
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
05/07/2018
Status:
Lukket
Information
UCA 17/071
UCA 17/071 - Medieovervågning, medieanalyse og beslægtede tjenesteydelser
Formålet med denne rammeaftale er at supplere outputtet for Generalsekretariatet for rådets (GSR) medieovervågningshold og bistå i udøvelsen af støtte til beslutningstagning ved at levere relevante nyheder og medieovervågning, medieanalyse og andre relaterede tjenesteydelser til dets brugere og interessenter rettidigt og i et passende format. Dette vil kræve tæt samarbejde mellem kontrahenten og GSR, hvorved kontrahenten skræddersyr og løbende tilpasser sit arbejde til GSR's specifikke og skiftende behov.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
30/03/2018 00:00
05/07/2018 23:59
23/04/2018 23:59
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 063-138824
Udbudsbekendtgørelse
30/03/2018 00:00