Information om udbud

Titel:
Almene informations- og kommunikationstjenesteydelser
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/04/2018
Frist for modtagelse af bud:
14/05/2018
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/9/2018
Almene informations- og kommunikationstjenesteydelser
Udbudsproceduren vedrører en række informations- og kommunikationstjenesteydelser — opdelt i 5 specifikke partier — som støtte for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs gennemførelse af eksterne og interne kommunikationsaktiviteter. — Parti 1 omfatter tjenesteydelser til muliggørelse af trykkeritjenester vedrørende EMSA's publikationer. — Parti 2 omfatter logo-trykt markedsføringsmateriale, udstillingsmateriale og beklædning. — Parti 3 omfatter webproduktionstjenester til styring af open source-webindhold. — Parti 4 omfatter multimedietjenester, herunder audio-visuel dækning af arrangementer, efterproduktion af videoer, animationsgrafik og image sourcing. — Parti 5 omfatter grafisk design- og layouttjenester til dækning af infografikker og illustrationer samt layout af EMSA-publikationer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Trykkeritjenester
— Parti 1 omfatter tjenesteydelser til muliggørelse af trykkeritjenester vedrørende EMSA's publikationer, som for eksempel: i) lovpligtige publikationer i standardformat ii) 1-sides A4-foldere med to ombuk iii) 4/8-sides A4-brochurer iv) EMSA-plakater i A0-format v) 32/48/64-siders tekniske rapporter, retningslinjer, håndbøger og fortegnelser vi) 8/56/72-siders kvadratiske 20 x 20 cm-publikationer vii) enkelt-/dobbeltsidede faktablade i A4-format viii) Brevpapir med logo EMSA skal i kontraktens løbetid levere publikationerne fuldt færdige med tekst og billeder i et trykoptimeret PDF-format (udviklet i Adobe InDesign).
Parti 2
Markedsføringsmateriale med logo
Parti 2 omfatter følgende tjenesteydelser, for hvilke der skal indleveres prøver samtidig med buddet, i henhold til kvalitetskriterierne (punkt 16 i udbudsspecifikationerne): a) markedsføringsmateriale og artikler med logo (firmagaver), herunder VIP-artikler i) materiale af lav værdi med logo til konferencer og informationsstande ii) markedsføringsartikler af middelhøj værdi med logo iii) VIP-markedsføringsartikler med logo b) beklædning med logo c) mobilt udstillingsmateriale med logo. Tilbudsgiverne skal fremlægge et katalog over produkter og/eller tjenesteydelser, som viser hele sortimentet af de produkter og/eller tjenesteydelser, der tilbydes.
Parti 3
Webproduktionstjenester
Parti 3 omfatter webproduktionstjenester til styring af open source-webindhold. Agenturet har, med henblik på at styrke kapaciteten i EMSA's kommunikationsteam, af og til behov for webproduktion og udviklende vedligeholdelsestjenester af agenturets valgte system til styring af webindhold (Joomla!). Alle priser vil være baseret på persondage (7,5 timer) leveret i form af ekstern rådgivningsvirksomhed. Tilbudsgiverne skal demonstrere den viden og dokumenterede kapacitet, der er angivet i pkt. 15.5 i udbudsspecifikationerne. Der skal indleveres prøver samtidig med buddet, i henhold til kvalitetskriterierne (punkt 16 i udbudsspecifikationerne).
Parti 4
Multimedietjenester
Parti 4 omfatter multimedietjenester, herunder audio-visuel dækning af arrangementer, efterproduktion af videoer, animationsgrafik og image sourcing. a) audio-visuel dækning af arrangementer b) efterproduktion af videoer c) animationsgrafik d) image sourcing-tjenester e) pris pr. profil. Tilhørende priser skal oplyses af tilbudsgiveren i tillæg 1 til parti 4 og må ikke omfatte udgifter til transport og indkvartering, som, hvor det er relevant, vil blive dækket af agenturet i overensstemmelse med rammeaftalen. Der skal indleveres prøver samtidig med buddet, i henhold til kvalitetskriterierne (punkt 16 i udbudsspecifikationerne).
Parti 5
Grafisk design- og layouttjenester
Parti 5 omfatter grafisk design- og layouttjenester til dækning af infografikker og illustrationer samt layout af EMSA-publikationer. a) Grafisk design EMSA's publikationer og websted forudsætter levering af professionelt designede infografikker og illustrationer, herunder diagrammer, grafiske afbildninger og kortlægninger af arbejdsgange (format: A5- eller A4-sider). Kontrahenten skal på basis af EMSA's informationer fremstille passende visuelt materiale. De grafiske designere skal tage højde for, at EMSA skal have mulighed for mindst 2 faser til omdesign eller færdiggørelse af udkast til visuelt materiale. Levering skal foregå pr. e-mail i et digitalt, redigerbart filformat (f.eks. .ai, .tiff eller .indd) uden royalty-begrænsninger. Tilbudsgiverne skal desuden fremlægge et tilbud på en sats pr. persondag (baseret på en 7,5-timers dag) og et CV for mindst 2 eksperter. Der skal indleveres prøver samtidig med buddet, i henhold til kvalitetskriterierne (punkt 16 i udbudsspecifikationerne). b) Layouttjenester EMSA kan have behov for yderligere bistand til layout af publikationer, herunder tekniske rapporter, foldere med to ombuk og 4/8-sides brochurer m.v. Tilbudsgiverne skal tage højde for, at EMSA skal have mulighed for mindst 2 faser til omdesign eller færdiggørelse af layoutudkast. Levering skal foregå pr. e-mail i et digitalt, redigerbart filformat (f.eks. .indd eller .indt) uden royalty-begrænsninger. Tilbudsgiverne skal fremlægge tilbud på en sats pr. persondag (baseret på en 7,5-timers dag), layout af de anførte publikationer samt CV for mindst 2 eksperter. Der skal indleveres prøver samtidig med buddet, i henhold til kvalitetskriterierne (punkt 16 i udbudsspecifikationerne).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 073-161049
Berigtigelse
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Udbudsbekendtgørelse
07/04/2018 00:00