Information om udbud

Titel:
Undersøgelse med henblik på gennemgang af implementeringen af Beijing-handlingsp...
Ordregivende myndighed:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/04/2018
Frist for modtagelse af bud:
28/05/2018
Status:
Lukket
Information
EIGE/2018/OPER/04
Undersøgelse med henblik på gennemgang af implementeringen af Beijing-handlingsprogrammet i EU - Beijing +25
Overordnet formål. At støtte overvågningen af EU's og EU's medlemsstaters internationale forpligtelser ved at levere den nødvendige dokumentation for væsentlige resultater og tilbageslag på området for kønsligestilling under gennemførelse af Beijing-handlingsprogrammets målsætninger i sammenhæng med EU's politiske prioriteringer og mål siden Beijing +20, samt fremsætte anbefalinger om yderligere aktiviteter. Specifikke formål. Der er følgende specifikke formål: at levere en oversigt over udviklingerne i de institutionelle mekanismer for kønsligestilling og kønsintegrering på EU-plan; på basis af eksisterende Beijing-indikatorer og data og informationer på EU-niveau vurdere fremskridtene siden 2013 inden for ligestilling mellem kønnene på tværs af EU på 12 af Beijing-handlingsprogrammets problemområder; identificere de centrale resterende udfordringer inden for hvert af områderne; levere gode eksempler på nationale og politiske foranstaltninger til fremme af kønsligestillingen; og fremsætte anbefalinger om yderligere aktiviteter til fremme af ligestillingen mellem mænd og kvinder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
07/04/2018 00:00
28/05/2018 12:00
07/06/2018 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 068-150082
Udbudsbekendtgørelse
07/04/2018 00:00