Information om udbud

Titel:
Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske ...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/04/2018
Frist for modtagelse af bud:
07/06/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2017/041
Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske iværksætterregioner (EER).
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at fremme samarbejde gennem sammenkædning af udvalgte iværksætter-økosystemer på tværs af EU, således at flere innovationsdrevne opstartsvirksomheder og SMV'er får mulighed for at skalere på tværs af Europa og på globalt plan. Til dette formål vil nærværende indsats udnytte ekspertisen i EER-regionerne og identificere praksisser, der kan overføres til andre regioner og bygges videre på, så hullerne dækkes i de forskellige regioner, lige såvel som der skal findes synergier og komplementariteter gennem tættere samarbejde på områder, der vurderes at have væsentlig betydning. Dette vil foregå gennem kortlægning, analysering og sammenkobling af EER-regioner; tilbudsgivere skal identificere strategiske emneområder og følgelig udvikle og implementere konkrete handleplaner, der fremmer samarbejde og en styrket synergi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
28/04/2018 00:00
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 083-185940
Udbudsbekendtgørelse
28/04/2018 00:00