Information om udbud

Titel:
Opbygning og forvaltning af et socialpolitisk netværk
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
15/06/2018
Status:
Lukket
Information
VT/2018/021
Opbygning og forvaltning af et socialpolitisk netværk
Den kontrakt, der skal tildeles, har til formål at støtte Kommissionens rolle i at overvåge gennemførelsen af EU's mål og lovgivning i medlemsstaterne på området for social beskyttelse og social inklusion. Den skal yderligere støtte Kommissionens rolle i overvågningen af kandidatlandes og potentielle kandidatlandes sociale situation.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
04/05/2018 00:00
15/06/2018 17:00
26/06/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 086-192630
Udbudsbekendtgørelse
04/05/2018 00:00