Information om udbud

Titel:
Plan for sektorsamarbejde om færdigheder. Mod en fælles vision om adressering af...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
10/07/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2018/006
Plan for sektorsamarbejde om færdigheder. Mod en fælles vision om adressering af SMEs behov for færdigheder inden for bilindustrien: styrkelse af udviklingen af opkvalificerings- og omskolingsstrategier
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til bilindustrien inden for bevaring og opnåelse af ny nøglefærdigheder med henblik på at vedligeholde og styrke den europæiske bilindustris konkurrenceevne på det globale marked, og dermed bidrage til den overordnede plan for sektorspecifik strategi. Målet er at forbedre bevidstheden om de eksisterende bedste praksisser inden for relevante politikker og initiativer til opkvalificering eller omskoling (især for SMV'er) i EU og i lande uden for EU hvor bilindustrien har en vigtig position.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
04/05/2018 00:00
10/07/2018 16:00
11/07/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 086-192610
Udbudsbekendtgørelse
04/05/2018 00:00