Information om udbud

Titel:
Gennemførlighedsundersøgelse vedrørende: Music Moves Europe - Gennemførlighedsan...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/07/2018
Status:
Lukket
Information
EAC/14/2018
Gennemførlighedsundersøgelse vedrørende: Music Moves Europe - Gennemførlighedsanalysen vedrørende etableringen af et europæisk musikobservatorium og en gabanalyse af musiksektorens finansieringsbehov
Dette udbuds generelle formål er at udarbejde en gennemførlighedsanalyse vedrørende etableringen af et europæisk musikobservatorium og at udføre en gabanalyse af musiksektorens finansieringsbehov.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/05/2018
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Gennemførlighedsanalyse vedrørende etableringen af et europæisk musikobservatorium Undersøgelsen særlige formål er at analysere forskellige scenarier for oprettelsen og driften af observatoriet, inklusive overvejelse af modellerne fra andre europæiske (kulturelle) observatorier og særligt Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium, under hensyntagen til den europæiske musiksektors særlige karakterstika og behov. Undersøgelsen bør fokusere på følgende aspekter: — det fremtidige observatoriums omfang (hvilke data der skal dækkes) — identificering af gab i datatilgængeligheden — omkostninger og organisatorisk grundlag for en troværdig observatoriefunktion.
Parti 2 Analyse af markedstendenser og gab inden for musiksektorens finansieringsbehov Undersøgelsens første specifikke formål er at levere en avanceret vurdering af de nuværende markedstendenser, udforske de muligheder, den digitale økonomi tilbyder musik, særligt vedrørende mere fair aflønningsstrukturer. For hver identificeret trend skal undersøgelsen udforske: — hvad der i øjeblikket er tilpas dækket af Et Kreativt Europa-programmet og hvordan — hvad der i øjeblikket ikke er tilpas dækket af de europæiske finansieringsinstrumenter, og hvordan det kunne dækkes af dets efterfølgende program. — Levere overbevisende begrundelse for behovet for fremtidig støtte på europæisk niveau, med nærhedsprincippet og den europæiske dimension taget i betragtning. Undersøgelsens andet specifikke formål er at gennemføre en grundig interessentanalyse ved at sikre gennemsigtighed vedrørende identifikation og inklusion af alle musiksektorens relevante partnere med fokus på det europæiske niveau.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 092-207890 Udbudsbekendtgørelse 16/05/2018