Information om udbud

Titel:
Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
01/10/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/EMFF/2018/011
Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, undtagen Middelhavet og Sortehavet, i 2 partier.
Dette er et udbud i form af en offentlig procedure til indgåelsen af 1 multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet pr. parti til, om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i: — Parti 1: EU-farvande i Østersøen og Nordsøen — Parti 2: EU's vestlige farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder. For hvert parti vil der blive indgået 1 multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet med maks. 3 valgte tilbudsgivere. Det overordnede formål med disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, inklusive tværgående spørgsmål, men undtagen specifikke spørgsmål i Middelhavet og Sortehavet, der dækkes af rammeaftale EASME/EMFF/2016/032. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
30/06/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Delkontrakt 1: Videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Østersøen og Nordsøen.
Dette er et udbud i form af en offentlig procedure for indgåelse af en multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i: — Parti 1: Østersøen og Nordsøen. Rammeaftalen efter kaskadeprincippet vil blive indgået med højst 3 udvalgte tilbudsgivere. Det overordnede formål for disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Østersøen og Nordsøen.. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Parti 2
Parti 2: Videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Atlanterhavet og i EU's fjernområder.
Dette er et udbud i form af en offentlig procedure for indgåelse af en multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i: — Parti 2: EU's vestlige farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder. Rammeaftalen efter kaskadeprincippet vil blive indgået med højst 3 udvalgte tilbudsgivere. Det overordnede formål med disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 149-340221
Berigtigelse
04/08/2018 00:00
2018/S 124-281154
Udbudsbekendtgørelse
30/06/2018 00:00