Information om udbud

Titel:
Rådgivning, teknisk bistand og støtte inden for området for korruptionsbekæmpels...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
27/07/2018
Status:
Lukket
Information
HOME/2017/ISFP/CORR/0050
Rådgivning, teknisk bistand og støtte inden for området for korruptionsbekæmpelse
Rammeaftalens overordnede formål er at levere rådgivning, teknisk bistand og støtte inden for området for korruptionsbekæmpelse, inklusive identificering, udnævnelse og koordinering af lokale forskningskorrespondenter i hver EU-medlemsstat. Hovedformålet er at bistå Kommissionen i dens arbejde inden for rammerne af det europæiske semester for økonomisk forvaltning ved at indsamle og behandle relevant information vedrørende korruptionsbekæmpelsesproblemer i hver medlemsstat og ved at levere ekspertise og bistand til diskussionerne inden for rammerne for EU's program til erfaringsdeling inden for korruptionsbekæmpelse.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
01/06/2018 00:00
27/07/2018 23:59
03/08/2018 15:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 103-234522 Udbudsbekendtgørelse 01/06/2018 00:00