Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende foranstaltninger til forbedring af samarbejde...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
06/08/2018
Status:
Lukket
Information
VT/2018/006
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende foranstaltninger til forbedring af samarbejdet mellem offentlige arbejdsformidlinger, især tjenesteydelser i forbindelse med gennemførelsen af et »benchlearning«-koncept inden for netværket af...
Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at bistå Kommissionen med opgaven forbundet med at fortsætte gennemførelsen af afgørelsen om et forbedret samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger og andre relaterede aktiviteter med henblik på at fremme samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger og derved forbedre kvaliteten og kvantiteten af arbejdsformidlingernes tjenesteydelser på det praktiske niveau i hele Unionen, i overensstemmelse med målsætningerne i Europa 2020-strategien. Kontraktens hovedformål er en løbende implementering af »benchlearning«-initiativet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
25/05/2018 00:00
06/08/2018 17:30
16/08/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 098-222595
Udbudsbekendtgørelse
25/05/2018 00:00