Information om udbud

Titel:
Sikkerhedstjenester til Den Europæiske Unions delegation i Thailand
Ordregivende myndighed:
European External Action Service (EEAS)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/01/2019
Frist for modtagelse af bud:
13/08/2019
Status:
Lukket
Information
EEAS-631-DELTHAB-SER-FWC
Sikkerhedstjenester til Den Europæiske Unions delegation i Thailand
Kontrahenten skal stille de nødvendige menneskelige og materielle ressourcer til rådighed til sikring af personer og ejendom under den ordregivende myndigheds ansvar. De primære tjenester omfatter blandt andet levering af sikkerhedsvagter, »aktive« GPS/GPRS-sporingssystemer, alarmsystemer og interne tv-overvågningssystemer.
Tjenesteydelser
Udbud med forhandling
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
29/01/2019 00:00
13/08/2019 23:59
04/03/2019 23:59
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 020-042013
Udbudsbekendtgørelse
29/01/2019 00:00