Information om udbud

Titel:
Karosserier og påhængskøretøjer - udvikling af procedure til bestemmelse af CO2-...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
17/07/2018
Status:
Lukket
Information
CLIMA.C.4/SER/2018/0005
Karosserier og påhængskøretøjer - udvikling af procedure til bestemmelse af CO2-udslip
CO2-udslippet fra tunge køretøjer er stærkt afhængigt af karosseristrukturen. Tunge køretøjer er i øjeblikket certificeret med standardkarosserier og påhængskøretøjer i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2400. Det er hensigten at anvende reelle karosserier og påhængskøretøjer ved bestemmelse af CO2-udslip, da det afspejler virkeligheden bedre. Der er tale om forskellige metodologiske muligheder, som skal analyseres og evalueres af kontrahenten, så der nås frem til en gennemførlig metode til formålet. Egnetheden af den foreslåede metodologi skal dokumenteres via udførelse af test eller simuleringer. Formålet med denne aftale er at udvikle en relevant metodologi til bestemmelse af reelle karosserier og påhængsvognes indvirkning på CO2-udslip. Derudover er det af grundlæggende betydning at indsamle feedback fra interessenter, og derfor indgår afholdelse af workshops og/eller møder, hvor status for og resultater af arbejdet præsenteres, som en del af aftalen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
06/06/2018 00:00
17/07/2018 16:00
27/07/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 106-240965
Udbudsbekendtgørelse
06/06/2018 00:00