Information om udbud

Titel:
Input fra og deltagelse af SMV-foreninger og miljøorienterede NGO'er i udvikling...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
06/07/2018
Status:
Lukket
Information
ENV.B.1/SER/2018/0010
Input fra og deltagelse af SMV-foreninger og miljøorienterede NGO'er i udviklingen af Environmental Footprint TAB (Technical Advisory Board) og PEFCR/OEFSCR (2 partier)
I de kommende år vil virksomheder have muligheden for at melde sig som frivillige til at udvikle reglerne for beregningen af deres produkters eller sektors miljøaftryk ved brug af metoder til bestemmelse af produkters og organisationers miljøaftryk, via en multiinteressent-proces. Input fra miljøorienterede NGO'er og organisationer, der repræsenterer SMV'er, er nødvendigt til udviklingen eller opdateringen af kategorireglerne for produkters miljøaftryk og sektorreglerne for organisationers miljøaftryk. Ydermere forventes kontrahenten at bidrage til udformningen af løsninger på tekniske (livscyklusvurdering) problemer vedrørende gennemførelsen af miljøaftryk-metoderne og de produkt- og sektorspecifikke regler samt indgive kommentarer til udkast og deltage i diskussionerne vedrørende udviklingerne i det tekniske rådgivningsudvalg (TAB — Technical Advisory Board). Kontrahenten vil indsamle input fra dets medlemmer for at kunne formidle konsolideret input.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Interessenternes repræsentation: Miljømæssige NGO'er Levering af de udbudte tjenester kræver ekspertise inden for livscyklusvurdering og kendskab til EU's instrumenter til miljømæssig produktpolitik (f.eks. EU's miljømærke, miljødesign, miljøaftryk). Tjenesterne vil omfatte deltagelse i 4 tekniske sekretariater (de frivillige, der leder udviklingen af de produkt- eller sektorspecifikke regler), deltagelse i processens forvaltningsorganers arbejde, levering af kommentarer om udkast og indhentning af kommentarer fra deres medlemmer.
Parti 2 Interessenternes repræsentation: SMV'er Levering af de udbudte tjenester kræver ekspertise inden for livscyklusvurdering og kendskab til EU's instrumenter til miljømæssig produktpolitik (f.eks. EU's miljømærke, miljødesign, miljøaftryk). Tjenesterne vil omfatte deltagelse i 4 tekniske sekretariater (de frivillige, der leder udviklingen af de produkt- eller sektorspecifikke regler), deltagelse i processens forvaltningsorganers arbejde, levering af kommentarer om udkast og indhentning af kommentarer fra deres medlemmer.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 109-247385 Udbudsbekendtgørelse 09/06/2018