Information om udbud

Titel:
Undersøgelse om mulige globale lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at nedbr...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
09/08/2018
Status:
Lukket
Information
CLIMA.B.3/SER/2018/0008
Undersøgelse om mulige globale lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at nedbringe drivhusgasemissioner fra den internationale skibsfart
Hovedformålet med undersøgelsen er at hjælpe med forberedelse af, og at bidrage til, Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) diskussioner vedrørende emissionsreducerende tiltag i den internationale skibsfartssektor og disses indvirkning på staterne i rammeaftalen i IMOs strategi inden for drivhusgasemissioner fra skibe. For at kunne definere de nødvendige reducerende tiltag for at være på linje med temperaturmålene i Parisaftalen og vurdere deres indvirkning på staterne, kræves der en solid metodologi, der tager de forskellige problemstillinger i betragtning, såsom reducerings potentialet, mulige omkostningskonsekvenser, prognoser for fremtidig handelsvækst og efterspørgsel inden for skibsfart osv.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
16/06/2018 00:00
31/07/2018 16:30
02/08/2018 00:00
09/08/2018 16:00
20/08/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 114-258517 Udbudsbekendtgørelse 16/06/2018 00:00