Information om udbud

Titel:
Forbedring af omkostningseffektiviteten ved forskningsundersøgelser inden for fi...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
27/08/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/EMFF/2018/015
Forbedring af omkostningseffektiviteten ved forskningsundersøgelser inden for fiskeri og vurdering af fiskebestande via NGS-teknikken (Next Generation Sequencing)
Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt. Kontraktens genstand er at støtte en forundersøgelse, der skal afdække, hvorvidt og hvordan NGS og teknikken High Throughput Sequencing (HTS) kan: a) erstatte eller nedsætte behovet for det udbredte forsøgsfiskeri med bundtrawl for demersale eller bentiske fiskearter i EU-farvande b) skabe hurtigere og billigere vurderinger af fiskebestande og biodiversitetsanalyser af målartsgrupper af havfisk. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 117-264865
Udbudsbekendtgørelse
21/06/2018 00:00