Information om udbud

Titel:
Støtte til Europa-Kommissionen i vurderingen af nye operatører, betydelige kapac...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
17/08/2018
Status:
Lukket
Information
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Støtte til Europa-Kommissionen i vurderingen af nye operatører, betydelige kapacitetsændringer og ansøgninger om nedlukning
ETS-direktivet og det harmoniserede regelsæt for allokering udstikker reglerne for fri allokering af emissionskvoter for perioden 2013-2020 til stationære installationer i alle EU-medlemsstater. I løbet af den tredje handelsperiode 2013-2020 kan frie kvoter ligeledes blive allokeret til nye installationer eller installationer, der har gennemgået betydelige kapacitetsudvidelser. For at blive tildelt den respektive mængde frie kvoter er det nødvendigt for operatørerne af sådanne installationer at indgive ansøgninger til de kompetente nationale myndigheder indeholdende uafhængigt verificerede data. De kompetente myndigheder skal vurdere det foreløbige antal kvoter og underrette Kommissionen om ansøgningen og det respektive antal. Sideløbende skal operatører i løbet af den tredje handelsperiode desuden informere de nationale kompetente myndigheder om eventuelle driftsændringer, som kunne få indvirkning på installationens allokering af kvoter, såsom betydelige reduktioner i kapaciteten og (delvist) driftsophør i en installation.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
23/06/2018 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 119-269890 Udbudsbekendtgørelse 23/06/2018 00:00