Information om udbud

Titel:
Forberedende støtte til statistisk evaluering af den komparative analyse af felt...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
09/08/2018
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/GMO/2018/02
Forberedende støtte til statistisk evaluering af den komparative analyse af feltforsøg med genmodificerede planter og til evaluering af toksicitetsundersøgelser til støtte for vurdering af fødevare-/fodersikkerheden i forbindelse...
Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammeaftale for 4 år. Rammeaftalen vil blive gennemført via specifikke kontrakter og/eller ordresedler. Den specifikke kontrakt eller ordreseddel vil fastsætte de særlige betingelser for udførelsen af den pågældende opgave. Specifikke mål: Dette udbud er inddelt i følgende 2 partier: — Parti 1 — Forberedende støtte til statistisk evaluering af den komparative analyse af feltforsøg med genmodificerede planter — Parti 2 — Forberedende støtte til evaluering af toksicitetsundersøgelser til støtte for vurdering af fødevare-/fodersikkerheden i forbindelse med genmodificerede planter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
26/06/2018 00:00
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Forberedende støtte til statistisk evaluering af den komparative analyse af feltforsøg med genmodificerede planter Formålet med parti 1 er at levere statistisk støtte til EFSA's ekspertpanel for genetisk modificerede organismer vedrørende analysen af dataene, der indsamles i feltforsøgene med henblik på den kompositionelle, agronomiske og fænotypiske karakterisering af genmodificerede planter.
Parti 2 Forberedende støtte til evaluering af toksicitetsundersøgelser til støtte for vurdering af fødevare-/fodersikkerheden i forbindelse med genmodificerede planter Formålet med parti 2 er at levere støtte til EFSA's ekspertpanel for genetisk modificerede organismer ved at kontrollere overholdelsen af lovgivningsmæssige rammer og metodologiske standarder for toksicitetsundersøgelser, der indgives inden for rammerne af en ansøgning.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 120-272188 Udbudsbekendtgørelse 26/06/2018 00:00