Information om udbud

Titel:
El- og gasforsyning
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/06/2018
Frist for modtagelse af bud:
31/07/2018
Status:
Lukket
Information
AO/012/18
El- og gasforsyning
Formålet med dette udbud er at indgå en aftale om el- og gasforsyning til forbrugsstederne i bygning AA1, AA2 og AA3 i Kontorets hovedkvarter, i overensstemmelse med den offentlige udbudsprocedure angivet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget. Efter offentliggørelse i statstidende af 4.4.2009 er lavspændingstarifferne med virkning fra 1.7.2009 blevet nedsat, og det anses derfor for belejligt at søge efter tilbud til mere konkurrencedygtige priser på det liberaliserede energimarked.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Offentlig kontrakt
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Elforsyning til bygningerne i Kontorets hovedkvarter
Kontrakten omfatter udelukkende levering af højspændingsenergi gennem en strømudbyder af den årsag, at aftaler om adgangen til elnet forvaltes direkte af Kontoret sammen med distributionsselskabet. Kontoret vil betale de faktiske distributionsomkostninger direkte til sidstnævnte, så den valgte strømudbyder skal kun afkræve kontoret de aftalte omkostninger i overensstemmelse med denne udbudsprocedurens udvikling. Al udstyr til forsyningsmåling er ophavsretligt beskyttet.
Parti 2
Gasforsyning til bygningerne i Kontorets hovedkvarter
Kontrakten omfatter udelukkende levering af naturgas. I øjeblikket er udstyret til forsyningsmåling i AA2-bygningen ophavsretligt beskyttet, og udstyret til AA1-bygningen er lejet: — AA1: gasmålerne er lejet og det telemetriske udstyr er ophavsretligt beskyttet. — AA2: gasmålerne er ophavsretligt beskyttet, og der er ikke noget telemetrisk udstyr.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 120-272187
Udbudsbekendtgørelse
26/06/2018 00:00