Information om udbud

Titel:
Undersøgelse af kvalitetsstandarder for behandling af affald af elektrisk og ele...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
16/08/2018
Status:
Lukket
Information
ENV.B.3/ETU/2018/0014
Undersøgelse af kvalitetsstandarder for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Undersøgelsen skal bistå Kommissionen med hensyn til en mulig udarbejdelse af en gennemførelsesretsakt om minimumskvalitetsstandarder for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller identifikation af en anden politisk mulighed. Undersøgelsen skal på basis af en vurdering af erfaringerne fra gennemførelsen af specifikke krav i medlemsstaterne til behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr vurdere omkostninger og fordele af miljømæssig, økonomisk og social art forbundet med en sådan mulig gennemførelsesretsakt. Undersøgelsen skal desuden yde bistand i relation til udformning af en delegeret retsakt om kriterierne for vurdering af tilsvarende betingelser for behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr uden for EU, med inddragelse af eksisterende relevante undersøgelser, de europæiske standarder for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og eventuelle nye relevante udviklinger, herunder på internationalt niveau.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
04/07/2018 00:00
16/08/2018 16:00
30/08/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 126-287071 Udbudsbekendtgørelse 04/07/2018 00:00