Information om udbud

Titel:
Vaskeritjenester, rensning og vedligeholdelse af linned og beklædning til vugges...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
14/09/2018
Status:
Lukket
Information
OIB.02/PO/2018/034/769
Vaskeritjenester, rensning og vedligeholdelse af linned og beklædning til vuggestuer, børnepasningsfaciliteter og restaurationsydelser til formelle lejligheder ved Europa-Kommissionen i Bruxelles
Dette udbud vedrører vaskeritjenester, rensning og vedligeholdelse af linned og beklædning til vuggestuer, børnepasningsfaciliteter og restaurationsydelser til formelle lejligheder ved Europa-Kommissionen i Bruxelles
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.Tilbudsgiveren skal vedlægge en tro- og loveerklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Tro- og loveerklæringen skal udformes nøjagtigt i henhold til den skabelon, der er tilgængelig på siden: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htmment_fr.cfmNB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten.NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge en tro- og loveerklæring samt bilag og oplysninger i tilfælde af, at sammenslutningen tildeles kontrakten.
Tilbudsgiverne skal fremlægge:— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 2 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 2 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 2 år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende,— erklæring om årlig omsætning opnået specifikt på området for denne udbudsbekendtgørelse inden for de seneste 2 regnskabsår.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:— tilbudsgiveren skal fremlægge eksempler på lignende kontrakter, herunder:— et eksempel på vaskeritjenester pr. kilo udført for den samme kunde,— et eksempel på vaskeritjenester pr. del udført for den samme kunde,— certificering af kvalitetsstyring (f.eks. ISO 9001 eller tilsvarende) eller, hvis tilbudsgiveren ikke har adgang til sådanne certificeringer eller ikke har mulighed for at opnå dem inden for tidsfristen, ethvert andet bevis for tilsvarende kvalitetssikringstiltag foretaget af tilbudsgiveren selv,— certificering for hygiejnekvalitet og forebyggelse af mikrobiologisk kontaminering af tekstiler (f.eks. RABC eller tilsvarende certificering) eller, hvis tilbudsgiveren ikke har adgang til sådanne certificeringer eller ikke har mulighed for at opnå dem inden for tidsfristen, ethvert andet bevis indgivet af virksomheden, der sikrer en perfekt hygiejnekvalitet.
3 eksempler på lignende kontrakter, herunder:— mindst 1 eksempel på vaskeritjenester pr. kilo udført for den samme kunde og af et omfang på mindst 43 000 kg pr. år,— mindst 1 eksempel på vaskeritjenester pr. del udført for den samme kunde og af et omfang på mindst 28 000 dele pr. år.
Tidslinje
01/08/2018 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 146-333501 Udbudsbekendtgørelse 01/08/2018 00:00