Information om udbud

Titel:
Ekstern kvalitetsvurdering af antimikrobiel modtagelighedstestning vedrørende sa...
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2018
Status:
Lukket
Information
OJ/2018/OCS/8959
Ekstern kvalitetsvurdering af antimikrobiel modtagelighedstestning vedrørende salmonella og campylobacter
Kontraktens omfang er levering af ordninger for ekstern kvalitetsvurdering til støtte for overvågningsmålene på EU-niveau vedrørende antimikrobiel modstand i salmonella enterica (parti 1) og campylobacter jejuni /c. coli (parti 2) (jf. afsnit 2.1).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Ekstern kvalitetsvurdering vedrørende salmonella enterica
Parti 1: Omfatter tilrettelæggelsen af et kvalitetssikringsøvelse til serotypebestemmelse og antimikrobiel modtagelighedstestning, herunder sporing og bekræftelse af ESBL-, erhvervet AmpC- og carbapenemase-producerende salmonella enterica.
Parti 2
Ekstern kvalitetsvurdering vedrørende campylobacter
Parti 2: Omfatter tilrettelæggelse af en ekstern kvalitetsvurderingsøvelse med hensyn til artsbestemmelse og antibakteriel modtagelighedstestning vedrørende campylobacter jejuni og c. coli.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 125-283838
Udbudsbekendtgørelse
03/07/2018 00:00