Information om udbud

Titel:
Plan for sektorsamarbejde om færdigheder: Mod en EU-strategi, der imødekommer st...
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
10/09/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2018/019
Plan for sektorsamarbejde om færdigheder: Mod en EU-strategi, der imødekommer stålsektorens behov
Dette er et udbud i form af en offentlig procedure med henblik på indgåelse af en tjenesteydelseskontrakt, hvis hovedformål vil være at bidrage til udviklingen af Den Europæiske Unions strategi til at imødekomme stålsektorens behov.Det generelle formål med denne kontrakt er at fremme udviklingen af færdigheder i stålsektoren, særligt med den hensigt at fremme beskæftigelsen og beskæftigelsesegnetheden og overvinde kløfter, mangler og uoverensstemmelser mellem de tilbudte færdigheder og efterspørgslen i stålsektoren.De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
14/07/2018 00:00
05/09/2018 23:59
Finder ikke anvendelse
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 134-304465 Udbudsbekendtgørelse 14/07/2018 00:00