Information om udbud

Titel:
Levering af støtte vedrørende identifikation af tilgange og foranstaltninger i h...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
27/08/2018
Status:
Lukket
Information
ENV.D.1/SER/2018/0017
Levering af støtte vedrørende identifikation af tilgange og foranstaltninger i handlingsprogrammer under direktiv 91/676/EF
Kontraktens generelle formål er at bistå Europa-Kommissionen i at indsamle, sammenligne og sammenfatte information vedrørende de foranstaltninger, der blev gennemført under direktiv 91/676/EØF (nitratdirektivet) i de 28 medlemsstater og — hvor nødvendigt — på regionalt plan for at overholde direktivet.Kontrakten fokuserer på foranstaltninger og retslige instrumenter med oprindelse i artikel 5 af nitratdirektivet, der kræver at medlemsstater opretter handlingsprogrammer, der bør omfatte foranstaltninger men målsætning om at forhindre og reducere risikoen for at nitrater udvasker og afstrømmer fra landbrugsaktiviteter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
17/07/2018 00:00
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 135-307154
Udbudsbekendtgørelse
17/07/2018 00:00