Information om udbud

Titel:
Copernicus-landovervågningstjenester - arealdækkekarakteristika i høj opløsning ...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/10/2018
Status:
Lukket
Information
EEA/IDM/R0/18/009
Copernicus-landovervågningstjenester - arealdækkekarakteristika i høj opløsning for referenceåret 2018
Dette udbud har til hensigt at etablere en tjenesteydelseskontrakt(er) med (en) økonomisk aktør(er), der omfatter opdatering og produktion af 4 eksisterende højopløsningslag med nogle ændringer (hovedsagligt nye eller modificerede ændringsprodukter) til referenceåret 2018 og ændringsprodukter til perioden 2015-2018.Dette udbud er opdelt i 4 partier:— parti 1: Uigennemtrængelig 2018, uigennemtrængelig ændring 2015-2018 og opbygget 2018— parti 2: skovprodukter: kronetagsdækning og primære bladtype og ændringsprodukter, såvel som skovtypeprodukter— parti 3: græsområder og ændring af græsområder— parti 4: vand og fugtighed.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
Vilkår for deltagelse
Jævnfør afsnit 2.2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Uigennemtrængelig 2018, uigennemtrængelig ændring 2015-2018 og opbygget 2018 Dette parti dækker produktion af 3 hovedprodukter:1) fortsættelsen af den eksisterende uigennemtrængelighedsstatusprodukter for referenceåret 2018, men med en rumlig opløsning fra 20 m til (nu) 10 m2) fortsættelse af de eksisterende uigennemtrængelighedsændringsprodukter for 2015-2018 (på 20 m)3) opbygning af et komponentstatuslag for 2018 med en rumlig opløsning på 10 m.Højopløsningslaget for uigennemtrængelighed har den længste eksisterende tidsserie for alle højopløsningslag og daterer tilbage til et 2006-, 2009-, 2012- og 2015-produkt og beslægtede ændringsprodukter. Produktionsmetoden og workflowet er efterhånden relativt stabil, men 2 betydelige ændringer sammenlignet med tidligere produkter introduceres:1) uigennemtrængelighedsstatuslaget for 2018 vil forbedre den rumlige opløsning fra 20 m x 20 m pixelstørrelse til 10 m x 10 m pixelstørrelse på linje med de teknologiske udviklinger og forbedringer2) for at levere merværdi vil et harmoniseret opbygget produkt inkluderes, der blev udviklet af Europa-Kommissionen's fælles forskningscenter (JRC) som en del af det europæiske bebyggelseskort, der vil være baseret på Sentinel-2 billeder og vil være fuldt ud harmoniseret med uigennemtrængeligheskomponentet i samme 10 m x 10 m rumlige opløsning.
Parti 2 skovprodukter: kronetagsdækning og dominant bladtype og ændringsprodukter, såvel som skovtypeprodukter. Dette parti dækker anden opdatering af skov-højopløsningslaget og følger for det meste den etablerede produktionsworkflow og -metode til at beregne en primær krontagsdækning og dominant bladtypeprodukt for referenceåret 2018. Beregnede "skov"-produkter omfattes også på samme vis som tidligere produkter. Hovedændringerne i forhold til de tidligere skov-højopløsningslag er:1) en forøgelse af den rumlige opløsning til 10 m x 10 m for statuslagene på linje med de andre højopløsningslag2) en forenkling af ændringsprodukterne på grundlag af erfaringer fra de første (2012-2015) skovændringsprodukter.For at tillade ændringsprodukter for hele den tilgængelige tidsserie, implementeres disse forenklinger både for 2012-2015 (på grundlag af de eksisterende 2012-2015 ændringsprodukter) og for 2015-2018.
Parti 3 græsområder og ændring af græsområder Partiet dækker fremstillingen af en opdatering af græsarealproduktet for 2015 og et første ændringsprodukt for græsarealer. Den rumlige opløsning til statuslag vil øges til 10 m x 10 m på linje med andre partier.
Parti 4 vand og fugtighed Dette parti dækker fremstillingen af en "rullende arkiv"-type opdatering af 2015's vand og fugtigheds grundlinjeprodukt. Opdateringstypen er anderledes i forhold til de andre partier, da vand og fugtighed-produktet fundamentalt set kortlægger hyppigheden af forekomsten af fugtighed og vandtilstande i en længere periode på 7 år (med 4 årstidsmålinger pr. år). På linje med de andre partier skifter opdateringen af vand og fugtighed-produktet for referenceåret 2018 til et 10 m x 10 m rumlig opløsning for vand og fugtighed-produktet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 183-413243 Berigtigelse 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Udbudsbekendtgørelse 17/07/2018 00:00