Information om udbud

Titel:
Istandsættelses-, renovations- og reparationsarbejder i Den Europæiske Revisions...
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
05/10/2018
Status:
Lukket
Information
AO 641
Istandsættelses-, renovations- og reparationsarbejder i Den Europæiske Revisionsrets lokaler
Den Europæiske Revisionsret, herefter benævnt »Retten« har til hensigt at udvælge en økonomisk operatør, herefter benævnt »kontrahenten«, med henblik på udførelse af tilpasnings-, renovations- og reparationsarbejder på områderne for lukkede og dækkede elementer samt afsluttende arbejder på dens bygninger.Der vil blive etableret en rammeaftale med henblik på udførelsen af 2 typer arbejder:— vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der skal udføres i hele kontraktens varighed alt efter Rettens behov: vedligeholdelsesarbejder, renovationsarbejder for at opretholde bygningsværkernes kvalitetsniveau, diverse reparationer af persienner, døre og vinduer, tilbagevendende leverancer af artikler til reparationer osv.,— istandsættelses- og renovationsprojekter, der er mere komplekse operationelle arbejder i større områder, og som kræver indvirken af flere virksomheder.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
04/08/2018
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 149-340234 Udbudsbekendtgørelse 04/08/2018