Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende ekspertrådgivning til den europæiske rumpolitik og de e...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/06/2019
Frist for modtagelse af bud:
23/08/2019
Status:
Lukket
Information
693/PP/2018/FC
Rammekontrakt vedrørende ekspertrådgivning til den europæiske rumpolitik og de europæiske rumprogrammer
Opgaveområderne, der skal dækkes i medfør af rammeaftalen er:A. EU’s rumprogram og -initiativer, der omfatter men ikke er begrænset til: de europæiske satellitnavigationssystemer (Galileo og EGNOS); Copernicus, programmet for overvågning og sporing i rummet (SST), GOVSATCO-initiativet og programmet for beskyttelse af kritiske infrastrukturer (CIP)B. internationale relationer i forbindelse med rumrelaterede spørgsmålC. rumforskning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
73220000
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/06/2019 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
23/08/2019 16:00
27/08/2019 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Forvaltningsstøtte, gennemførelse, overvågning og rapportering vedrørende europæisk rumpolitik og det europæiske rumprogram Opgave 1: forvaltningsstøtte til europæisk rumpolitik, rumforskning og rumprogrammerOpgave 2: gennemførelsesstøtte til og overvågning af europæisk rumpolitik, rumforskning og rumprogrammerOpgave 3: rapporteringsstøtte vedrørende europæisk rumpolitik og europæiske rumprogrammer.
Parti 2 Støtte til strategiske, økonomiske og markedsudbredelsesmæssige aspekter af de europæiske rumprogrammer, herunder rumforskning Støtte til strategiske, økonomiske og udbredelsesmæssige aspekter af de europæiske rumprogrammer.A. politik- og strategiudformningB. bevidsthedsforøgelseC. juridisk støtte.
Parti 3 International strategi Støtte til international strategi for EU's rumprogram:I sin forvaltning af de europæiske rumprogram arbejder Europa-Kommissionen på en international strategi, der indeholder udformning af fælles holdninger i internationale standardiseringsorganer og -organisationer, fælles udvikling med tredjelande af innovative applikationer og rumteknologi, og forbedring af det globale forretningsmiljø for europæiske virksomheder.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2019/S 114-278797 Udbudsbekendtgørelse 17/06/2019 00:00