Information om udbud

Titel:
Struktureret dialog på kulturområdet
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
19/09/2018
Status:
Lukket
Information
EAC/26/2018
Struktureret dialog på kulturområdet
Den nye europæiske kulturdagsorden, COM(2018)287, vedtaget af Kommissionen d. 22.5.2018, foreslår en ny overordnet ramme for EU-politik vedrørende kultur, på grundlag af den europæiske dagsorden fra 2007. Under den nye dagsorden »foreslår Kommissionen at udvide den nuværende strukturerede dialog ud over emner, der blev studeret under den åbne koordinationsmetode, gøre mere ud af mulighederne for onlinesamarbejde og åbning ud mod relevante organisationer uden for de kulturelle og kreative sektorer fra sag til sag. Den vil også foreslå en mere aktiv rolle til civilsamfundet i forberedelsen af de toårige kulturforummer.« Formålene er at styrke den kulturelle sektors promoveringskapacitet i den politiske debat på europæisk niveau, at tillade hyppige meningsudvekslinger og en struktureret dialog mellem Kommissionen og civilsamfundets interessenter inden for kulturområdet samt at bidrage til og informere om politiske udviklinger inden for kulturområdet på europæisk niveau.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
20/07/2018 00:00
19/09/2018 13:00
20/09/2018 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 138-314145
Udbudsbekendtgørelse
20/07/2018 00:00