Information om udbud

Titel:
Udvikling af fremtidige projekter til fremme af biologisk mangfoldighed og til a...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/07/2018
Frist for modtagelse af bud:
24/09/2018
Status:
Lukket
Information
TA2018075 HR NCF
Udvikling af fremtidige projekter til fremme af biologisk mangfoldighed og til anvendelse af naturbaseret tilegnelse i Kroatien under faciliteten til finansiering af naturkapital
Det overordnede formål med denne tekniske bistand er at levere den nødvendige støtte og kapacitetsopbygning til den kroatiske bank til genopbygning og udvikling (HBOR — Hrvatska banka za obnovu i razvitak) med henblik på at anvende og videreudlåne midlerne fra faciliteten til finansiering af naturkapital (NCFF). Tjenesteleverandøren skal også støtte potentielle endelige modtagere i udviklingen af deres projekter med det formål at støtte projekter, der investerer i fremme af naturkapital, særligt i Kroatien.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
24/07/2018 00:00
24/09/2018 17:00
26/09/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 140-319286
Udbudsbekendtgørelse
24/07/2018 00:00