Information om udbud

Titel:
Analyse af den faktiske tilgængelighed af dyrkningsarealer i EU, ændringstrends ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2018
Status:
Lukket
Information
N° ENER/C2/2018-440
Analyse af den faktiske tilgængelighed af dyrkningsarealer i EU, ændringstrends (arealer, der er taget ud af drift; arealer med lav jordfrugtbarhed, salt jord osv.) og muligheder for anvendelse af energiafgrøder
Undersøgelsens mål er:— at levere de seneste statistiske og videnskabelige data om de nuværende udnyttede landbrugsarealer inden for EU — at levere de seneste statistiske data og videnskabelig dokumentation om landbrugsjord, der er taget ud af drift inden for EU— at identificere grundene til at landbrugsjorden er taget ud af drift— at støtte Kommissionen med forslag til politikker, der kan vende denne udvikling— at støtte Kommissionen med forslag til politikker, der sigter på at regenerere landbrugsjord, der er taget ud af drift og at anvende det til aktiv produktion af energiafgrøder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/08/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 157-359392
Udbudsbekendtgørelse
17/08/2018 00:00