Information om udbud

Titel:
Opdatering af forordning om overførsel af affald 1418/2007
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
19/10/2018
Status:
Lukket
Information
TRADE2018/D1/D06
Opdatering af forordning om overførsel af affald 1418/2007
Det generelle formål med kontrakten er at udarbejde oplysninger om lovgivningsmæssige krav og begrænsninger (i givet fald) vedrørende import af ikkefarligt affald (f.eks. affald der ikke er omfattet af Basel-konventionen) i alle ikke-EU- og ikke-OECD-lande og territorier, herunder alle specifikke krav vedrørende affald bestemt for nyttiggørelse eller bortskaffelse. I medfør af kontrakten skal der ligeledes indsamles oplysninger om myndigheders og industrielle organers tilgang til bedst at fremme international handel i sekundære råstoffer (dvs. sorteret affald), mens det sikres, at en sådan handel ikke vil medføre skade på miljøet.Undersøgelsen skal indsamle daglige oplysninger om lovkrav (i givet fald) til import af ikkefarligt affald i ikke-OECD-lande og -territorier, herunder om alle krav, der skelner mellem import i nyttiggørelses- eller bortskaffelsesøjemed.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
10/08/2018 00:00
19/10/2018 16:00
23/10/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 153-350140 Udbudsbekendtgørelse 10/08/2018 00:00