Information om udbud

Titel:
Undersøgelser på området for menneskehandel - Parti 1, 2 og 3
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/10/2018
Frist for modtagelse af bud:
16/11/2018
Status:
Lukket
Information
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Undersøgelser på området for menneskehandel - Parti 1, 2 og 3
Undersøgelsernes formål er at:— systematisk gennemgå funktionen af nationale og tværnationale henvisningsmekanismer i alle EU-medlemsstater,— beregne de økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger af menneskehandel i EU og ikke globalt,— undersøge indvirkningen af EU's tilgang til bekæmpelse af menneskehandel og fremme deling af bedste praksisser blandt EU-lande.Disse undersøgelser blev identificeret af Kommissionen som værende nogle af nøglehandlingerne i kommunikationen fra 2017 for at støtte medlemsstaterne, interessenterne og Europa-Kommissionen på dette område.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Undersøgelse til »gennemgang af funktionen af nationale og tværnationale henvisningsmekanismer«
Undersøgelsen forventes at:— give et overblik over situationen i alle EU-medlemsstater vedrørende funktionen af de nationale og, hvor det er relevant, tværnationale henvisningsmekanismer,— levere gode praksisser, modeller og eksempler på funktionen af nationale og tværnationale henvisningsmekanismer,— levere specifikke anbefalinger vedrørende forbedring af funktionen af de nationale og tværnationale henvisningsmekanismer i ofrenes interesse med den hensigt at hjælpe medlemsstater, når de gennemfører direktiv 2011/36/EU og rådgiver Europa-Kommissionen.
Parti 2
Undersøgelse vedrørende »Menneskehandels økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger«
Denne undersøgelse skal:— levere en omfattende litteraturgennemgang vedrørende menneskehandlens økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger, under hensyntagen til information og metodologier hvor de er tilgængelige i EU-medlemsstater. Dette skal omfatte relevante estimater, udtrykt i euro,— resultere i en kritisk analyse af tilgængelige modeller og metodologier og levere anbefalinger til mulige metoder, der kan bruges inden for EU,— tage hensyn til tilgængelig litteratur og særligt undersøgelsen, der blev iværksat af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder med titlen »Study on methodology options and economic analysis of the costs of Genderbased Violence (GBV) in the European Union« (Undersøgelse af metodologiske muligheder og økonomisk analyse af kønsbestemt vold i den Europæiske Union) og FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelses baggrundspapir, »An Introduction to Human Trafficking: vulnerability, impact and action (2008)« (En introduktion til menneskehandel: sårbarhed, indvirkning og handling (2008)— fokusere på menneskehandel og ikke almen vold eller alene vold mod kvinder. Dog skal undersøgelsen alligevel fremvise en kønsspecifik tilgang og sørge for at køn inddrages på tværs af dets analyse,— behandle menneskehandel som en alvorlig form for kriminalitet og for vold mod kvinder og piger. Alle udnyttelsesformer inden for rammerne af menneskehandel skal tilses på lige vis.
Parti 3
Undersøgelse vedrørende »Indvirkningen af EU's tilgang til bekæmpelse af menneskehandel til seksuel udnyttelse«
Denne undersøgelse skal:— levere en dybdegående kritisk juridisk analyse af, hvordan menneskehandel til seksuel udnyttelse håndteres gennem EU's juridiske instrumenter,— levere en kritisk og velafvejet vurdering over, hvordan menneskehandel til seksuel udnyttelse håndteres inden for EU's politiske rammer ved at undersøge de instrumenter, der anvendes af de forskellige EU-institutioner og -agenturer,— levere en kritisk og velafvejet analyse over måden og omfanget, hvorved EU's juridiske og politiske rammer påvirkede nationale politikker og praksis,— levere en kritisk og velafvejet analyse over styrkerne og svaghederne af EU's juridiske og politiske rammer, når det kommer til håndtering af seksuel udnyttelse,— tage resultaterne fra undersøgelsen om menneskehandlens kønsdimensioner, undersøgelsen vedrørende omfattende politikgennemgang af projekter om bekæmpelse af menneskehandel finansieret af Europa-Kommissionen og brugerrapporten i betragtning.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 193-435447
Udbudsbekendtgørelse
06/10/2018 00:00