Information om udbud

Titel:
Helpdesk og andre støttetjenester til Eures-portalen
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/09/2018
Frist for modtagelse af bud:
17/12/2018
Status:
Lukket
Information
VT/2018/024
Helpdesk og andre støttetjenester til Eures-portalen
Arbejdstagernes frie bevægelighed er en grundlæggende rettighed for EU's borgere i medfør af artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).Eures er et samarbejdsnetværk, der består af Europa-Kommissionen, EU's offentlige arbejdsformidlinger samt EØS-medlemslande, Schweiz og deres partnere. Eures bidrager til et velfungerende europæisk arbejdsmarked ved at lette arbejdstagernes frie bevægelighed inden for EU og derved undgå flaskehalsproblemer på det europæiske arbejdsmarked og ved at forbedre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet.Netværket stiller en del af sine tjenester til rådighed via Eures-portalen og andre tilknyttede IKT-værktøjer.Formålet med udbuddet er tilvejebringelse af en helpdesktjeneste, der kan hjælpe og yde assistance til brugerne af Eures-portalen, herunder medlemmer af Eures-netværket. Eures-helpdeskens rolle består i at give hurtige, præcise svar på anmodninger om oplysninger fra jobansøgere, arbejdsgivere og andre brugere om generelle problemstillinger om jobmobilitet generelt.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
22/09/2018 00:00
17/12/2018 17:30
08/01/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 183-413254
Udbudsbekendtgørelse
22/09/2018 00:00