Information om udbud

Titel:
Støtte til planlægning og udrulning af effektiv, CO2-fattig fjernvarme og -kølin...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
24/09/2018
Status:
Lukket
Information
ENER/C2/2018-459
Støtte til planlægning og udrulning af effektiv, CO2-fattig fjernvarme og -køling i byer
Formålet for denne handling er at støtte byer i deres bestræbelser efter at planlægge og udrulle nye, effektive fjernvarme- og fjernkølingssystemer eller udvide eller renovere eksisterende systemer til højere standarder og dermed muliggøre en større anvendelse af vedvarende energikilder, genvinding af overskudsvarme/-kulde imens systemernes samlede effektivitet forbedres. Med anvendelse af redskaberne og ekspertisen, der allerede er udviklet og tilgængelig, er målsætningen at forbedre markedsføringen af fjernvarme- og fjernkølingsløsninger.Den avancerede gennemførelse af EU-finansierede projekter til intelligente byer og samfund, specielt dem med en særlig fokus på intelligente varmenetværk, og den gode gentagelsespolitik skabte stor interesse for fjernvarme- og fjernkølingssektoren i flere byer. For at skabe en reel indvirkning på opgraderingen og udrulningen af fjernvarme- og fjernkøling er det nødvendigt, at byadministrationer er bedre informeret om mulighederne, som fjernvarme og fjernkøling kan tilbyde, og der er et øget behov for støtteredskaber og skræddersyet vejledning til at orientere og støtte beslutningstagere på byplan.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Tidslinje
17/08/2018 00:00
24/09/2018 10:00
26/09/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 157-359390
Udbudsbekendtgørelse
17/08/2018 00:00