Information om udbud

Titel:
Udskiftning af potentielt problematiske kemiske stoffer (fase II)
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
26/09/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2017/025
Udskiftning af potentielt problematiske kemiske stoffer (fase II)
Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå 1 tjenesteydelseskontrakt vedrørende udskiftning af potentielt problematiske kemiske stoffer. Kontrahenten skal lette og udbrede løsninger på specifikke områder såsom bioøkonomi, genanvendelighed og biocidholdelige produkter med henblik på at accelerere udskiftningen af visse kemiske stoffer med alternative løsninger og at nedbringe forskningsomkostninger for SMV'er i forbindelse med alternative løsninger for udvalgte farlige kemikalier. Arbejdet er inddelt i 3 opgaver, der skal udføres som beskrevet i afsnit 1.4.1 i udbudsmaterialet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Finder ikke anvendelse
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 157-359375 Udbudsbekendtgørelse 17/08/2018 00:00