Information om udbud

Titel:
Forum for interessenter inden for international havforvaltning
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/08/2018
Frist for modtagelse af bud:
01/10/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/EMFF/2018/026
Forum for interessenter inden for international havforvaltning
Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt for at vælge en tjenesteyder, der skal oprette og drive et »sekretariat«, der vil etablere regulær dialog blandt interessentgrupper inden for området for international havforvaltning. Formålet for disse tjenester er at bringe repræsentanter, udøvere og eksperter fra relevante aktør- og interessentgrupper sammen. Den vil ydermere støtte opfølgningen af dagsordenen for international havforvaltning og oprette en regulær dialog om EU's bestræbelser på at forbedre international havforvaltning.De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
30/08/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 12:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 166-377790
Udbudsbekendtgørelse
30/08/2018 00:00