Information om udbud

Titel:
Undersøgelse af energiomkostninger og -afgifter samt konsekvenserne af regerings...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
11/09/2018
Frist for modtagelse af bud:
24/10/2018
Status:
Lukket
Information
ENER A4/2018/471
Undersøgelse af energiomkostninger og -afgifter samt konsekvenserne af regeringsindgreb vedrørende investeringer i energisektoren
Formålet er at indsamle oplysninger om energiproduktionsomkostninger, systemomkostninger og eksterne omkostninger i energisektoren, samtidig med at man ser på de afgifter vedrørende energiforbruget, der indbetales til det almindelige budget, og at opbygge en fortegnelse over regeringsindgreb relateret til energi. Undersøgelsen skal omfatte de 28 medlemsstater i EU, alle større energikilder, og uden for energisektoren de væsentligste energiforbrugende områder som f.eks. erhvervsliv, transport og landbrug. Ud over EU sigter undersøgelsen desuden på at opbygge en database for G20-landene, der er så fuldstændig som mulig. Undersøgelsen skal med henblik på at inkludere initiativerne fra Energiunionen identificere bedste praksisser i EU-medlemsstaterne for måling af subsidierne til fossile brændstoffer og analysere konsekvenserne af subsidier til fossile brændstoffer i forhold til dekarboniseringsmålene i EU's politikker og investeringer i klimavenlige energiteknologier. Resultaterne af undersøgelsen kan bruges i den næste rapport om energipriser og -omkostninger og i rapporten om status over energiunionen (»SEU«, State of the Energy Union).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 174-393677 Udbudsbekendtgørelse 11/09/2018 00:00