Information om udbud

Titel:
Tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale for Det Europæiske Miljøagentur
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/09/2018
Frist for modtagelse af bud:
07/11/2018
Status:
Lukket
Information
EEA/ADS/18/012
Tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale for Det Europæiske Miljøagentur
Det Europæiske Miljøagentur kan af følgende grunde få behov for midlertidigt personale som supplement til det fastansatte personale:— erstatning for personale, der er fraværende på grund af barsel, langtidssygdom eller andre årsager,— håndtering af perioder med spidsbelastning, der gør det nødvendigt med ekstra arbejdskraft for en afgrænset periode,— udførelse, på midlertidig basis, af opgaver, der kræver særlige kompetencer, som ikke er til rådighed inden for Det Europæiske Miljøagentur.Det Europæiske Miljøagentur ønsker, gennem lanceringen af dette udbud, at indgå en kontrakt med et vikarbureau, der kan levere midlertidigt personale inden for en rimelig tidsramme og i overensstemmelse med de ønskede faglige profiler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Som anført i afsnit 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
28/09/2018 00:00
07/11/2018 14:00
09/11/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 187-421527
Udbudsbekendtgørelse
28/09/2018 00:00