Information om udbud

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Titel:
Vedligeholdelse af installationer og arbejder vedrørende elektricitet, HVAC og s...
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/10/2018
Frist for modtagelse af bud:
30/11/2018
Status:
Lukket
Information
AO 675
Vedligeholdelse af installationer og arbejder vedrørende elektricitet, HVAC og sanitære faciliteter i Den Europæiske Revisionsrets bygninger
Formålet med denne udbudsprocedure er at udvælge den kontrahent, der skal forestå vedligeholdelsen af de tekniske installationer, der findes i de bygninger, som huser Retten, samt udføre el-, HVAC- og sanitetsarbejder.Kontrakten består af to separate partier:– parti 1: vedligeholdelse af el- og sikkerhedsinstallationer samt elarbejder i Den Europæiske Revisionsrets bygninger,– parti 2: vedligeholdelse af HVAC-/sanitetsinstallationer samt HVAC-/sanitetsarbejder i Rettens bygninger.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
24/10/2018 00:00
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Vedligeholdelse af el-installationer og elarbejder
Vedligeholdelsesarbejdet omfattet denne kontrakt betår af følgende opgaver:— alt forebyggende vedligeholdelsesarbejde,— alt udbedrende vedligeholdelsesarbejde,— al drift,—al bistand til miljøforvaltning,—bistand i forbindelse med periodiske kontroller foretaget af et godkendt organ.Disse ydelser skal leveres under hele kontraktens varighed alt efter revisionsrettens behov.Det elarbejde, der ikke knytter sig til vedligeholdelsesarbejdet, og som vil kunne vise sig nødvendigt i løbet af kontrakten, vil primært omfatte småændringer og/eller istandsættelses- eller renoveringsprojekter eller tilsyn med arbejder udført af en tredjepartsvirksomhed. Småændringerne vil kunne udføres under hele kontraktens varighed alt efter revisionsrettens behov, mens ombygnings- eller renoveringsprojekter er mere komplekse og kræver flere virksomheders medvirken. Hvert af disse projekter skal kun udføres én gang i løbet af kontrakten.En liste over de primære installationer, som denne kontrakt omfatter, findes i bilag 2A. Den tekniske og kvantitative beskrivelse af disse er vejledende. Denne liste er ikke udtømmende og vil i påkommende tilfælde skulle suppleres af kontrahenten. Alle installationer antages at være funktionsdygtige. Alt udstyr, tilbehør og alle installationer betagtes som en integreret del af installationerne.Retten har udarbejdet en foreløbig, ikke fyldestgørende fortegnelse over de ydelser og varer, der kan blive efterspurgt af Retten, enten inden for rammerne af det udbedrende vedligeholdelsesarbejde eller inden for rammerne af de arbejder, der er relateret til denne kontrakt (bilag 2C). Fortegnelsen udgør ikke en forpligtelse fra Rettens side til at få udført pågældende ydelser/arbejder og kan ændres med tiden og efter behov.
Parti 2
Vedligeholdelse af HVAC- og sanitetsinstallationer samt HVAC- og sanitetsarbejder
Vedligeholdelsesarbejdet omfattet denne kontrakt betår af følgende opgaver:— alt forebyggende vedligeholdelsesarbejde,— alt udbedrende vedligeholdelsesarbejde,— al drift,—al bistand til miljøforvaltning,—bistand i forbindelse med periodiske kontroller foretaget af et godkendt organ.Disse ydelser skal leveres under hele kontraktens varighed alt efter revisionsrettens behov.Det ekstra vvs-arbejde, der ikke knytter sig til vedligeholdelsesarbejdet, og som vil kunne vise sig nødvendigt i løbet af kontrakten, vil primært omfatte småændringer og/eller istandsættelses- eller renoveringsprojekter eller tilsyn med arbejder udført af en tredjepartsvirksomhed. Småændringerne vil kunne udføres under hele kontraktens varighed alt efter revisionsrettens behov, mens ombygnings- eller renoveringsprojekter er mere komplekse og kræver flere virksomheders medvirken. Hvert af disse projekter skal kun udføres én gang i løbet af kontrakten.En liste over de primære installationer, som denne kontrakt omfatter, findes i bilag 2A. Den tekniske og kvantitative beskrivelse af disse er vejledende. Denne liste er ikke udtømmende og vil i påkommende tilfælde skulle suppleres af kontrahenten. Alle installationer antages at være funktionsdygtige. Alt udstyr, tilbehør og alle installationer betagtes som en integreret del af installationerne.Retten har udarbejdet en foreløbig, ikke fyldestgørende fortegnelse over de ydelser og varer, der kan blive efterspurgt af Retten, enten inden for rammerne af det udbedrende vedligeholdelsesarbejde eller inden for rammerne af de arbejder, der er relateret til denne kontrakt (bilag 2C). Fortegnelsen udgør ikke en forpligtelse fra Rettens side til at få udført pågældende ydelser/arbejder og kan ændres med tiden og efter behov.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 210-479171
Berigtigelse
31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118
Udbudsbekendtgørelse
24/10/2018 00:00