Information om udbud

Titel:
Markedsanalyse for landbrug på EU- og landeplan
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/10/2018
Frist for modtagelse af bud:
11/12/2018
Status:
Lukket
Information
TA2018142 R0 TAP
Markedsanalyse for landbrug på EU- og landeplan
Opgavens overordnede formål er at levere yderligere kapacitet for EIB og GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til forberedelsen af et sæt markedsanalyser, der specielt vedrører EU-lande, angående de finansielle behov i to sektorer: landbrug og landbrugsfødevarer. De 2 sektorer skal analyseres separat på grundlaget af relevant data og nødvendigheden af dets indsamling. Efter denne analyse skal en samlet vurdering af de fælles karakteristika pr. sektor udføres på en større skala, dvs. på EU-plan.Støtte fra tjenesteleverandøren under den nærværende opgave har til hensigt at opnå følgende resultater:1) 24 (fireogtyve) landespecifikke finansmarkedsrapporter vedrørende landbrugsvirksomheders behov for finansiering for hver af de omfattede EU-medlemsstater (EU 28 undtagen Det Forenede Kongerige, Luxembourg, Malta og Cypern).2) En samlet rapport på EU-plan, inklusive en vurdering af landbrugs- og landbrugsfødevaresektorens finansielle situation.3) Et udførligt resumé, der dækker rapporter på både EU- og landsplan.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 210-479165
Udbudsbekendtgørelse
31/10/2018 00:00