Information om udbud

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Titel:
Rammeaftaler vedrørende levering af ekspertbistand, hovedsageligt internt, til g...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/10/2018
Frist for modtagelse af bud:
03/12/2018
Status:
Lukket
Information
EEA/DIS/R0/18/013
Rammeaftaler vedrørende levering af ekspertbistand, hovedsageligt internt, til gennemførelse af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service) og koordinering på tværs af Copernicus-tjenester
Dette udbud har til formål at oprette en tjenesteydelsesrammeaftale med økonomiske aktører med henblik på at levere rådgivningstjenester, hovedsageligt internt (i EEA's lokaler) og i begrænset omfang eksternt (i kontrahentens lokaler eller andetsteds), til støtte for gennemførelsen af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS) og koordineringen på tværs af Copernicus-tjenester. De interne eksperter skal samarbejde på daglig basis med EEA's Copernicus-team på forskellige områder og overvejende udføre følgende opgaver:— udarbejdelse af koncepter til støtte for dette udbud— støtte til forvaltning af fabrikationskontrakter og— kvalitetsvurdering af leverancer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Rammeaftale
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Vilkår for deltagelse
Jævnfør afsnit 2.2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/10/2018 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker EEA søger rådgivere på området for jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker.Typiske opgaver:— fastsættelse af den minimale kvalitetssikrings/-styringstilgang som tilbudsgiverne skal sikre, hvad angår produktkvalitetssikring for CLMS-produkter, herunder projektering af prøveudtagninger og indikatorer, der skal udregnes— fastsættelse af uafhængig valideringstilgang for CLMS-produkter under hensyntagen til dataarten samt de komplette specifikationer— projektering af prøveudtagninger pr. kvalitet.
Parti 2 Referencedata EEA søger rådgivere på området for referencedata.Typiske opgaver:— støtte til Copernicus-teamet inden for forvaltning af referencedataprojekter (f.eks. EU-DEM, EU-hydro), med hensyntagen til den løsning for Copernicus-programmet på DEM-niveau, som ESA har under forberedelse, og tilgængelige DEM-projekter i medlemsstater, samtidig med en sikring af fuld dækning, harmoniserede specifikationer samt Copernicus-data og informationspolitik— støtte til Copernicus-teamet, hvad angår forståelse og vurdering af specifikke behov for referencedata som defineret af Copernicus' kernetjenester og med hensyntagen til potentielle sammenfaldende krav, der skal udgøre fælles krav på tværs af tjenesterne— støtte til Copernicus-teamet med gennemførelse af brugen af stikprøveeksempler, med udgangspunkt i geospatiale analyser af udvalgte referencedata kombineret med produkter fra Copernicus-tjenesten.
Parti 3 Tilbehør til kommunikation og oplysning EEA søger rådgivere på området for kommunikation og oplysning.Typiske interne opgaver:— koordinering af Copernicus-relaterede arrangementer hos EEA og uden for EEA— udvikling og affattelse af indhold til intern og ekstern mediekommunikation, herunder internet (websteder og sociale mediekanaler), video, tryk og e-mail— udarbejdelse af manuskripter til korte (5-10 min.) videoer, der introducerer/fremmer nye produkter eller produktelementer på CLMS-produkter og/eller forklarer deres anvendelsesområder— vedligeholdelse af udvalgte sociale mediekanaler— vedligeholdelse af database for CLMS-interessenter— udvikling af forslag til pr-artikler, koordinering af varernes fremstilling og formidling.Typiske eksterne opgaver:— levering af online-helpdesktjenester (for hele CLMS' produktportefølje) fra mandag til fredag, undtagen på officielle fridage i Danmark og EU, fra 9.00-17.00 CET, udelukkende på engelsk— planlægning og udførelse af online-undervisning/workshops vedrørende udvalgte CLMS-produkter— forberedelse og udsendelse af CLMS-nyheder til portalen— vedligeholdelse af opdatering af elektroniske produktfaktablade (1-2 sider), herunder oprettelse og opdatering af produktfaktablade, når nye produkter udarbejdes eller opdateres— systematisk søgning efter relevante Copernicus-arealanvendelsestilfælde, i samarbejde med de involverede institutioner og individer, analyse af indsamlede tilfælde og deres registrering i databasen for anvendelsestilfælde.
Parti 4 Geografiske informationssystemer (GIS), geo-informationsteknologier og behandling af big data. EEA søger rådgivere på området for geografiske informationssystemer (GIS), geo-informationsteknologier og behandling af big data.Typiske opgaver:— formændring af geospatiale datasæt til produkter til udbredelse (harmonisering, formater, prognoser, rumlig opløsning osv.)— udførelse af påkrævede opdateringer af eksisterende Copernicus-produkter— vedligeholdelse af kataloget over Copernicus’ arealprodukter, med sikring af at metadata fra Copernicus'-arealdatasæt er i overensstemmelse med Inspire-krav,— vedligeholdelse af datasæt i høj opløsning og meget høj opløsning— offentliggørelse af Copernicus-webkorttjenester på ArcGIS-serveren og online-vedligeholdelse af webkort i ArcGIS— vedligeholdelse af kortindhold på Copernicus-arealportal— optimering af CLMS-portalens ydeevne— sikring af operationel tilgængelighed for slutbrugere og interoperabilitet blandt udvalgte (generelle) platforme, operativsystemer og browsere— bistand til Copernicus-teamet vedrørende GIS- og geo-it-opgaver generelt— vedligeholdelse af dokumentation for alle eksisterende databehandlingstrin, -processer og -procedurer— interaktion på vegne af Copernicus-arealovervågningsteam med initiativer fra DIAS (Data and Information Access Services)— støtte til Copernicus-teamet i forberedelsen af klargøring af CLMS-data og -produkter til integrering i DIAS— støtte til Copernicus-teamet i fastsættelsen af en relevant strategi for positionering og tilpasning af CLMS-porteføljen i forhold til initiativet for den multiple cloud-baserede big data-tjeneste, der vinder frem i Europa, og navnlig med henblik på jordobservation.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 212-483700 Berigtigelse 03/11/2018 00:00
2018/S 210-479162 Udbudsbekendtgørelse 31/10/2018 00:00