Information om udbud

Titel:
Analyse til at støtte gennemførelsen af artikel 5, 6, 8 og 8c af direktiv 2014/8...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/11/2018
Frist for modtagelse af bud:
22/02/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/D3/2018-168
Analyse til at støtte gennemførelsen af artikel 5, 6, 8 og 8c af direktiv 2014/87/Euratom
Rådets direktiv 2009/71/Euratom som ændret ved Rådets direktiv 2014/87/Euratom (direktivet om nuklear sikkerhed, herefter benævnt som »direktivet«) styrker EU's lovgivningsmæssige rammer for nuklear sikkerhed betydeligt. Direktivet udformer et fælles grundlag for forvaltning af nuklear sikkerhed og beskriver de væsentligste administrative, tekniske og proceduremæssige krav. Kommissionen ønsker nu at udvide sin analyse af direktivets gennemførelse, med fokus på flere praktiske tiltag, nemlig: ansvarsområderne for den kompetente tilsynsmyndighed og licensindehaveren. Ydermere bør gennemsigtighedskravene, hvori både den kompetente myndighed og licensindehaveren spiller vigtige roller, også analyseres.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Gennemførelse af kravene for den kompetente tilsynsmyndighed samt gennemsigtighed — artikel 5 og artikel 8
En analyse af bestemmelserne i direktivets artikel 5 og artikel 8 sammen med de tilgængelige standarder og vejledninger på internationalt og europæisk plan, der støtter gennemførelsen af direktivets lovgivningsmæssige krav. Analysen bør inkludere omfang, detaljer, gennemførlighedsniveauet for bestemmelserne i direktivet samt en beskrivelse af mulige forskelle mellem direktivet og de gældende standarder.En omfattende undersøgelse af de eksisterende lovgivningsmæssige, administrative og organisatoriske rammer for anvendelse af kravene i artikel 5 og artikel 8 i alle EU-medlemsstater, med specifik undersøgelse af, hvordan disse systemer, procedurer og praksisser er blevet oprettet og burde virke i praksis.
Parti 2
Gennemførelse af kravene for licensindehavere for sikkerhedsdemonstrationen og efterfølgende periodiske sikkerhedsvurderinger — artikel 6, litra b), artikel 6, litra c), artikel 8c, litra a) og artikel 8c, litra b)
Det underliggende princip i artikel 6, hvor hovedansvaret for den nukleare sikkerhed i et nukleart anlæg ligger hos licensindehaveren, forbliver i bund og grund uændret.Dog indeholder paragraf 6, litra b) en ny forpligtelse, på grundlag af krav fra IAEA, om at licensindehaveren skal indgive en sikkerhedsdemonstration til støtte for en ansøgning om licensen for en nuklear installation eller en aktivitet.Kravet giver betydeligt spillerum for, at medlemsstater kan angive det påkrævede indhold for sikkerhedsdemonstrationer, eller information, der skal angives under licenseringsprocessen. Dog skal sikkerhedsdemonstrationen mindst inkludere sikkerhedsvurderinger vedrørende kravene i artikel 8a (nukleare sikkerhedsmål), 8b (gennemførelse af det nukleare sikkerhedsmål (uddybende forsvar)), 8c (indledende vurdering og periodiske sikkerhedsvurderinger og 8d (nødberedskab og indsats på stedet).Bestemmelserne i artikel 6, litra c) var allerede inkluderet i direktiv 2009/71 og er for det meste uændret. De nationale rammer skal kræve, at licensindehaverne regelmæssigt:(i) vurderer(ii) verificerer(iii) løbende forbedrer den nukleare sikkerhed i deres nukleare installationer på en »systematisk og kontrollerbar måde«. Det vil blive krævet, at licensindehaveren udfører passende sikkerhedsvurderinger med dokumentation eller argumenter (dvs. udvikler en sikkerhedssag).Sikkerhedsvurderingerne bør dokumentere, at det nukleare sikkerhedsmål og kravene (artikel 8a-8c) er blevet overholdt.Disse aktiviteter bør udføres på en systematisk måde, der kan gennemses og verificeres af den kompetente tilsynsmyndighed (eller med inddragelsen af en TSO) som en del af dens tilsynskompetence. Den kompetente tilsynsmyndighed bør angive, hvordan disse aktiviteter bør udføres.Omfanget for parti 2 er begrænset til medlemsstater med nukleare anlæg, i henhold til forpligtelserne i direktivets artikel 6 og 8a-8d.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 247-566821
Berigtigelse
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Berigtigelse
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Udbudsbekendtgørelse
21/11/2018 00:00