Information om udbud

Titel:
Multipel rammeaftale vedrørende tjenesteydelser med genåbning af konkurrence om ...
Ordregivende myndighed:
Structural Reform Support Service
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
06/02/2019
Status:
Lukket
Information
SRSS/2018/01/FWC/002
Multipel rammeaftale vedrørende tjenesteydelser med genåbning af konkurrence om levering af rådgivningstjenester til udvikling og gennemførelse af strukturreformer i EU-medlemsstater
Levering af rådgivning (til støtte for udformningen og/eller gennemførelsen af reformer) inden for 1 eller flere af medlemsstaterne og inden for 1 eller flere af følgende sektorkategorier:— forvaltning og offentlig administration— indtægtsadministration og offentlig finansforvaltning— vækst og erhvervsmiljø— arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser— finanssektoren og adgang til finansiering.Støtten kan kræve målrettet ekspertise inden for områder såsom sundhed, beskatning, energi og miljø og vil hovedsageligt blive finansieret af støtteprogrammet for strukturreformer. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/825, som sidst ændret).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 246-562582
Udbudsbekendtgørelse
21/12/2018 00:00