Information om udbud

Titel:
Koordinering af det europæiske referencelaboratorienetværk for kighoste
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
31/01/2019
Status:
Lukket
Information
OJ/2019/OCS/10548
Koordinering af det europæiske referencelaboratorienetværk for kighoste
ECDC har med dette projekt til hensigt at styrke EU/EØS-medlemsstaternes kapacitet for laboratoriediagnoser og klassificering af toksigene Bordetella-arter, der kan give mulighed for en mere vidtgående bakteriologisk bekræftelse af formodede kighostetilfælde, passende overvågning af vaccineantigen-sammenfald mellem cirkulerende stammer, samt mere målrettede former for forebyggelse og kontrolaktiviteter støttet af de forbedrede overvågningsaktiviteter.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 233-531566
Udbudsbekendtgørelse
04/12/2018 00:00