Information om udbud

Titel:
Anlæg og vedligeholdelse af veje, pladser, kloakering og vandsystemer, herunder ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2014
Frist for modtagelse af bud:
07/05/2014
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
Anlæg og vedligeholdelse af veje, pladser, kloakering og vandsystemer, herunder tilhørende arbejder (vedrørende undergrunden, flytning af jord og bygninger) ved JRC - anlægsområdet i Ispra.
Arbejdskategorierne er i henhold til denne kontrakt:— anlæg, vedligeholdelse, ændring, renovering og reparation af veje, fortove, parkeringspladser, pladser og andre tilhørende arbejder— anlæg, vedligeholdelse, ændring, renovering og reparation af kloaksystemer, vandveje, tanke og andre arbejder vedrørende vand— nedrivning, udgravning, opfyldning af jord og landskabsplanlægning af terræn— beton- og murerarbejder (hovedsaligt underjordiske passager, serviceskakter, støttemure, fundamenter osv.)— bygningsarbejder og forskellige tilhørende arbejder.Kontrahenten skal stille arbejdskraft, ressourcer og materialer til rådighed i forbindelse med udførelsen af disse arbejder, herunder levering af materialer og eventuel erhvervelse af specifikt maskineri og udstyr.
Bygge- og anlægsarbejder
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
25/03/2014 00:00
Finder ikke anvendelse
07/05/2014 23:59
13/05/2014 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2014/S 059-098356
Udbudsbekendtgørelse
25/03/2014 00:00