Information om udbud

Titel:
IKT-tjenester vedrørende netværkssupport II (genudbud)
Ordregivende myndighed:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
28/01/2019
Status:
Lukket
Information
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
IKT-tjenester vedrørende netværkssupport II (genudbud)
Formålet med dette offentlige udbud er indgåelse af en rammeaftale med en tjenesteyder til IKT-netværksstøttetjenester. Tjenesteydelserne skal ydes i form af persondage, kendetegnet ved forskellige medarbejderprofiler. En detaljeret beskrivelse af de ønskede tjenesteydelser og profiler findes i de tekniske specifikationer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://www.cedefop.europa.eu
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Deltagelse i denne udbudsprocedure er kun åben for tilbudsgivere, som er i stand til fuldt ud at vedstå »tro og love-erklæring vedrørende udelukkelseskriterierne og udvælgelseskriterierne«, angivet i bilag C til udbudsmaterialet.Tilbudsgiverne kan vælge mellem indgivelse af et fælles bud som et konsortium/en sammenslutning eller indgivelse af et bud som enkelt tilbudsgiver, i begge tilfælde med mulighed for at have 1 eller flere underkontrahenter. For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 242-552101
Udbudsbekendtgørelse
15/12/2018 00:00