Information om udbud

Titel:
Støtte til politikker vedrørende fluorholdige drivhusgasser (4 partier)
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
25/02/2019
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Støtte til politikker vedrørende fluorholdige drivhusgasser (4 partier)
Med henblik på en vellykket gennemførelse af (EU) forordning nr. 517/2014 er det nødvendigt at iværksætte en kontrakt til støtte for dens fremtidige gennemførelse (parti 2). Ligeledes er der brug for teknisk input til internationale forhandlinger og resultater for vores politikker (parti 1). Udfasningen skal gennemføres problemfrit, og en tæt opfølgning af dens konsekvenser på markedet er nødvendig (parti 3). Med henblik på opfyldelse af vores forpligtelser i medfør af artikel 21, stk.2 og 21, stk. 4 i forordningen, der kræver rapporter om HFC-forekomster og alternativer for SF6-brug i split-systemer samt alternativer, som vil kunne erstatte HFC i split-luftkonditioneringssystemer, er det nødvendigt at iværksætte parti 4.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Internationale spørgsmål om fluorholdige drivhusgasser/ozonnedbrydende stoffer samt formidling Dette partis hovedformål er sikring af tilstrækkelig teknisk støtte ved forhandlinger på internationale møder under Montreal-protokollen samt støtte til GD for Klima i formidlingsaktiviteter, særligt vedrørende alternativer til globalt opvarmingsmateriale (GWP) og politiske optioner og scenarier, inklusive på internationalt niveau.
Parti 2 Indenlandsk støtte Det generelle mål er at støtte GD for Klima i gennemførelsen af de (ny) beskyttelsespolitikker vedrørende fluorgas og ozonlag. De specifikke formål med dette udbud er:— støtte til indenlandsk gennemførelse af forordningen om fluorholdige drivhusgasser, særligt hvad angår HFC-registeret, rapportering, kvoter og helpdesk vedrørende virksomheder samt overensstemmelsesspørgsmål,— støtte til analyse af anmodninger om undtagelser i forbindelse med ozonforordningen.
Parti 3 Overvågning af HFC-pris og -udfasning Det overordnede formål er analyse af markedsmæssige og økonomiske aspekter ved leveringen af og efterspørgslen for HFC'er samt alternative teknologier til intern brug hos GD for Klima, til støtte for overvågningen af indvirkningerne af forordning (EU) Nr. 517/2014.De specifikke opgaver i forbindelse med denne kontrakt er:— overvågning og analyse af markeds- og prisudviklinger globalt for EU-markedet for HFC'er,— vurdering af kvotesystemets funktionsmåde og indvirkning,— analyse af udfasningens indvirkning på innovationen i de relevante sektorer,— vurdering af den ulovlige handels størrelsesorden og, om muligt identificering af virksomheder, er ikke overholder reglerne.
Parti 4 Rapportering om SF6 og split-luftkonditioneringssystemer Det generelle formål er indsamling, herunder gennem EU-dækkende undersøgelser og rådføring med interessenter, og analyse af relevante oplysninger, til støtte for Kommissionens udstedelse af vurderingsrapporter om koblingsudstyr og split-luftkonditioneringssystemer som angivet ovenfor. Desuden skal konsulenternes arbejde indeholde anbefalinger til yderligere EU-politikker på disse områder.De specifikke formål med dette udbud er:Fremstilling af en oversigt over relevante, eksisterende og igangværende F&U-aktiviteter for disse sektorer i Den Europæiske Union;Bedømmelse af EU-markedets potentiale for eksisterende alternativer i overensstemmelse med kriterium 4, hvad angår omkostningseffektivitet, teknisk gennemførlighed, energieffektivitet og pålidelighed;Udarbejdelse af anbefalinger til yderligere udvikling af EU-politikker på disse områder.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 250-576682 Udbudsbekendtgørelse 29/12/2018 00:00