Information om udbud

Titel:
Personaliserede konference- og reklamematerialer
Ordregivende myndighed:
EUROJUST
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/01/2019
Frist for modtagelse af bud:
21/02/2019
Status:
Lukket
Information
2018/EJ/10/PO
Personaliserede konference- og reklamematerialer
Denne interinstitutionelle udbudsprocedure ledes af Eurojust, med deltagelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Dens hensigt er at indgå højst 3 rammeaftaler om levering af personaliserede konference- og reklamematerialer som beskrevet i udbudsdokumenterne.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Som beskrevet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
21/01/2019 00:00
21/02/2019 16:00
04/03/2019 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 014-027722
Udbudsbekendtgørelse
21/01/2019 00:00