Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til gennemførelse af de nye bæredygtighedskriterier for biomasse...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
11/03/2019
Status:
Lukket
Information
ENER/C1/2019-439
Teknisk bistand til gennemførelse af de nye bæredygtighedskriterier for biomasse fra landbrug og skovbiomasse i henhold til omarbejdelsen af direktivet om fremme af vedvarende energi (RED, Renewable Energy Directive)
De overordnede formål med kontrakten er at bidrage til en hurtig, konsistent og omkostningseffektiv gennemførelse i EU-medlemsstaterne af bæredygtighedskriterierne i det nye direktiv om fremme af vedvarende energi (REDII) gældende for skovbiomasse (efter en risikobaseret metode) og for biomasse fra landbrug. Dette arbejde vil også hjælpe økonomiske aktører med at udvinde bæredygtig biomasse til energiproduktion og revisorer og verifikatorer i deres vurdering af, hvorvidt økonomiske aktører rent faktisk har opfyldt de nye EU-bæredygtighedskriterier for bioenergi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 025-054230
Udbudsbekendtgørelse
05/02/2019 00:00