Information om udbud

Titel:
Rammeaftale — Levering af laboratorieanalyser af plantebeskyttelsesprodukter og ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/04/2019
Frist for modtagelse af bud:
03/06/2019
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2019/OP/0040
Rammeaftale — Levering af laboratorieanalyser af plantebeskyttelsesprodukter og antibiotikarester i jordprøver
Forøget anerkendelse af jordes vigtighed inden for en bred vifte af politikområder (f.eks. landbrug, klimaændringer, miljø, sundhed) kræver data om jordtilstand og evnen til levering af tjenester i forbindelse med kritiske økosystemer samt pålægning af pres, der vil kunne påvirke samme kapacitet (f.eks. forurening). Som følge heraf vedrører dette udbud levering af laboratorietjenester til analyse af en række aktive ingredienser fra plantebeskyttelsesprodukter samt antibiotikarester i jordprøver, som hovedsagligt er indsamlet under LUCAS 2018-undersøgelsen om vedrørende arealanvendelse/arealdække, men ligeledes stammer fra andre stikprøveundersøgelser. LUCAS-prøverne er indsamlet fra overjord (ned til 20-30 cm's dybde) i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov- og græsarealer) i alle EU-medlemsstater. Derudover kan visse prøver omfatte både over- og underjord fra udsatte målområder (f.eks. produktionssteder, lossepladser, deponeringsanlæg og lagre).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Bedste forhold mellem pris og kvalitet
71900000
ITC41
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
08/04/2019 00:00
03/06/2019 16:00
04/06/2019 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 069-161283
Udbudsbekendtgørelse
08/04/2019 00:00