Information om udbud

Titel:
En strategisk vej frem: Transformativ organisations-, projekt- og forandringsled...
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/02/2019
Frist for modtagelse af bud:
18/03/2019
Status:
Lukket
Information
WK-1530
En strategisk vej frem: Transformativ organisations-, projekt- og forandringsledelse
Tjenester til støtte for aktiviteter relateret til transformative ændringer i organisations-, projekt- og forandringsledelsen i forskellige afdelinger i EIB's direktorat for transaktioner (EIB Operations Directorate).— Parti 1: Strategiske transformative ændringer— Parti 2: Projekt- og forandringsledelse
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
07/02/2019 00:00
18/03/2019 23:59
21/03/2019 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Strategiske transformative ændringer
Tjenesteyderen skal udføre en organisationsudformning, hvor den nuværende organisations styrker og svagheder vurderes, og bistå med at udforme en optimal ny struktur med mulighed for at inkludere outsourcingtjenester og/eller anvende AI-værktøjer (Artificial Intelligence).
Parti 2
Projekt- og forandringsledelse
Tjenesteyderen skal levere følgende:— projektledelseskapacitet, herunder organisatoriske projektstyringskontoraktiviteter (PMO, Project Management Office), til de forskellige organisatoriske projekter, der iværksættes til støtte for bankens strukturering og vækst— forandringsledelseskapacitet, herunder ændringer af forretningsprocesser, systemer og teknologi, jobfunktioner og organisationsstrukturer— input til EIB's personale i relation til udfærdigelse og gennemførelse af forandringsledelsesstrategier og -planer, der maksimerer medarbejdernes indførelse og anvendelse af dem og minimerer modstanden imod dem— bistand til EIB med coaching af alle niveauer af ledere og tilsynsførende i overgangsfaserne.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 027-059053
Udbudsbekendtgørelse
07/02/2019 00:00